Izlaganja na konferencijama i kongresima

XXXV. međunarodni znanstveni skup
JEZIK U DIGITALNOM OKRUŽENJU
9. – 11. rujna 2021.
Osijek (Hrvatska)

Plenarno izlaganje Koherencija pisanoga teksta u stranome jeziku: Rezultati KohPiTekst projekta održat će Vesna Bagarić Medve i Leonard Pon u četvrtak, 9. rujna 2021. od 16.00 do 17.00 sati u svečanoj sali Filozofskoga fakulteta u Osijeku u sklopu Međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku.

Sva prava pridržana Filozofski fakultet u Osijeku, projekt KohPiTekst © 2017 - 2024 | Izrada: Dajana Stojanović