Ciljevi

Primarni cilj istraživanja u okviru predloženoga projekta je opisati i usporediti obilježja i načine postizanja koherencije u tekstovima korisnika njemačkoga, engleskoga, mađarskoga, francuskoga i hrvatskoga kao inoga jezika u usporedbi s obilježjima i načinom postizanja koherencije u tekstovima na njihovom materinskom jeziku.
Specifični ciljevi istraživanja uključuju sljedeće:
1. Analizirati obilježja koherentnosti teksta korisnika hrvatskoga, njemačkoga, engleskoga, francuskoga i mađarskoga kao inoga jezika.
2. Analizirati čimbenike koji utječu na (ne)koherentnost teksta u inome jeziku.
3. Analizirati povezanost uporabe kohezivnih sredstava i razine koherentnosti teksta u inome jeziku.
4. Ispitati postojanje razlika u obilježjima i načinima postizanja koherentnosti teksta s obzirom na osobna obilježja korisnika inoga jezika (spol, obrazovni profil, razina jezičnoga znanja, formalni i neformalni kontekst ovladavanja inim jezikom) i vanjske čimbenike (način na koji nastavnik konceptualizira koherenciju).
5. Ispitati strategije koje korisnici inoga jezika upotrebljavaju u svrhu postizanja koherentnosti teksta.

Sva prava pridržana Filozofski fakultet u Osijeku, projekt KohPiTekst © 2017 - 2024 | Izrada: Dajana Stojanović