Projektna skupina

Filozofski fakultet u Osijeku


izvanredni profesor

Vesna Bagarić Medve

Zadaci u projektu

Sudjeluje u provedbi gotovo svih aktivnosti projekta s posebnim naglaskom na pripremi istraživača za izradu ispita pisanja i provedbu analiza podataka prikupljenih ispitom. Analizirat će, prije svega, tekstove ispitanika čiji je prvi jezik hrvatski, a strani njemački i engleski te obrnuto. Bit će konzultant i za analizu tekstova ispitanika drugih jezika. U svojstvu voditeljice usmjerava sudionike prema ostvarenju ciljeva projekta, sagledava međuovisnost planiranih aktivnosti, ljudskih i materijalnih resursa te rješava moguće probleme.

Zadaci u projektu

Sudjeluje u prikupljanju i obradi podataka, i to, prije svega, u pripremi ispitanika za provedbu metode glasnoga navođenja misli, u prikupljanju podataka primjenom te metode, pripremi za analizu i u samoj analizi. Uključena je i u analizu aspekata koherentnosti tekstova, i to tekstova izvornih i neizvornih govornika njemačkoga jezika. Projektnim se zadacima bavi u okviru 20% radnoga vremena.

docent

Ana Mikić Ćolić

Zadaci u projektu

Sudjeluje u izradi ispita iz hrvatskoga kao prvoga i inoga jezika, u prikupljanju podataka i njihovoj cjelovitoj kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi. Njezin fokus je na analizi tekstova izvornih i neizvornih govornika hrvatskoga jezika.

KohPiTekst logo

viša lektorica

Vlatka Ivić

Zadaci u projektu

docent

Draženka Molnar

Zadaci u projektu

Sudjeluje u prikupljanju podataka, analizi kohezije i koherencije u tekstovima ispitanika čiji je prvi jezik hrvatski, a ini engleski i obrnuto, te u analizi strategija kojima se služe ispitanici u postizanju koherentnosti teksta.

KohPiTekst logo

dr. sc.

Beatrix Oszko

Zadaci u projektu

Sudjeluje u provedbi istraživanja s ispitanicima čiji je prvi jezik hrvatski, a ini mađarski kao i u u provedbi svih kvalitativnih i kvantitativnih analiza tekstova tih ispitanika.

redoviti profesor

Višnja Pavičić Takač

Zadaci u projektu

Sudjeluje u izradi instrumenata za provedbu istraživanja, analizi koherentnosti tekstova ispitanika čiji je materinski jezik hrvatski, a strani engleski i obrnuto, te analizi strategija kojima se ispitanici koriste pri postizanju koherentnosti tekstova. Konzultant je za analize tekstova na mađarskom jeziku. Glavni je stručnjak za primjenu statističkih metoda analize.

Zadaci u projektu

Sudjeluje u pripremi istraživača za primjenu metode analize koherencije teksta, u analizi tekstova te u svim kvalitativnim i kvantitativnim analizama aspekta koherencije tekstova, s posebnim naglaskom na korpusu tekstova na njemačkom jeziku, ali i hrvatskom te engleskom jeziku.

KohPiTekst logo

asistent

Ivana Šarić Šokčević

Zadaci u projektu

viša predavačica

Ninočka Truck-Biljan

Zadaci u projektu

Sudjeluje u izradi ispita, upitnika i strukturiranoga obrasca intervjua. Prikuplja podatke i priprema ih za analizu. Sudjeluje u kvalitativnoj analizi kohezije i koherencije u tekstovima na engleskom i njemačkom jeziku. Zadužena je za mrežnu stranicu projekta.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek


dr. sc.

Manuela Karlak

Zadaci u projektu

Zadaci u projektu

Sudjeluje u izradi ispita, prikupljanju podataka te provedbi kvalitativnih i kvantitativnih analiza tekstova ispitanika na hrvatskom kao prvom ili kao inom jeziku.

Filozofski fakultet u Zagrebu


KohPiTekst logo

Vedrana Berlengi Kapušin

Zadaci u projektu

Zbog izrade doktorskoga rada u okviru projekta uključena je u sve faze istraživanja, od izrade instrumenata do obrade i analize prikupljenih podataka primjenom svih metoda analize u ovom projektu. Intenzivno će se baviti analizama korpusa na francuskom jeziku.

znanstvena suradnica

Antonia Ordulj

Zadaci u projektu

Odsjek za kroatistiku, Croaticum

Philosophische Fakultät, Friedrich-Schiller-Universität Jena


Dr. des.

Milica Sabo

Zadaci u projektu

Ima važnu ulogu u provedbi istraživanja s ispitanicima čiji je prvi jezik njemački, a ini hrvatski, kao i u provedbi svih kvalitativnih i kvantitativnih analiza tekstova tih ispitanika.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


izvanredni profesor

Lidija Cvikić

Zadaci u projektu

Katedra za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu

Sva prava pridržana Filozofski fakultet u Osijeku, projekt KohPiTekst © 2017 - 2024 | Izrada: Dajana Stojanović